Finanse i prawo finansowe Majchrzycka Guzowska Podręcznik zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i prawa finansowego, m.in.:- zasady funkcjonowania publicznej gospodarki finansowej i jej powiązania z gospodarką prywatną;- kwestie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,- regulacje dotyczące systemu podatkowego, systemu finansowego ubezpieczeń, prawa walutowego i dewizowego, prawa bankowego oraz finansów i prawa finansowego przedsiębiorców. Jedenaste wydanie książki zostało r


Autor: Nowak Far Artur
Finanse publiczne i prawo finansowe Nowak Far Artur Beck Książki

Finanse publiczne i prawo finansowe Nowak Far Artur Beck Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Opracowanie Finanse pub

Autor: Alina Majchrzycka Guzowska
Finanse i prawo finansowe Majchrzycka Guzowska Podręcznik

Finanse i prawo finansowe Majchrzycka Guzowska Podręcznik zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i prawa finansowego, m.in.:- zasady funkcjonowania publicznej gospodarki finansowej i jej powiązania z gospodarką pryw

Autor: Jan Mojak
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz Mojak Widło Komentarz stanowi

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz Mojak Widło Komentarz stanowi rozbudowane opracowanie problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje w szczególności omówienie: stron, trybu zawierania oraz kształtowania treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, praw i obowiązków z

Autor: Miemiec Wiesława Maria
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami Miemiec W książce

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami Miemiec W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. W książce Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami autorzy

Autor: Prawo w pigułce
Prawo finansowe w pigułce 2020 Beck Gacka-Asiewicz i wyd.

Prawo finansowe w pigułce 2020 Beck Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacj

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Finanse i prawo finansowe Majchrzycka Guzowska


Finanse i prawo finansowe Majchrzycka Guzowska